Jiří Wackermann CZ DE EN

Úvodem

Životní dráha

Věda a výzkum

Umělecká tvorba

Kontakt

Během své vědecké činnosti byl Jiří Wackermann autorem nebo spoluautorem ca. 80 původních sdělení v odborných časopisech, četných příspěvků do sborníků z konferencí, a řady knižních kapitol. Jeho badatelské zájmy pokrývají několik tématických oblastí:

Neurofysiologie a elektrofysiologie mozku

  • Nelineární metody ve zkoumání elektrické aktivity mozku
  • Metodika stavového prostoru a globální deskriptory EEG
  • Identifikace funkčních mikrostavů mozku

Psychofysiologie a výzkum vědomí

  • Experimentálně navozené změny stavu vědomí

Psychofysika a výzkum vnímání

  • Vnímání času a míra "subjektivního času"
  • Geometrie zrakového pole a "geometricko–optické iluse"

Historie a filosofie vědy

  • Základní otázky psychofysiologie a psychofysiky