Jiří Wackermann CZ DE EN

Úvodem

Životní dráha

Věda a výzkum

Umělecká tvorba

Kontakt

Jiří Wackermann se narodil r. 1955 v Roudnici n.L. v tehdejším Československu.

V letech 1977–1981 studoval psychologii na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze (PhDr. 1985). Po krátkém působení jako klinický psycholog přešel do Ústavu fysiologických regulací ČSAV, kde se dále vzdělával v oborech normální a patologická fysiologie a podílel se na experimentálním výzkumu vyšší nervové činnosti. Posléze byl zaměstnán v odd. biomedicínského inženýrství a aplikované matematiky tehdejšího Psychiatrického centra Praha.

Po návratu z post doc pobytu ve švýcarském Curychu (1991–93) založil v  Praze firmu Neuroscience Technology Research s.r.o, zabývající se zejména vývojem aplikací pro klinickou a experimentální neurofysiologii, v níž byl činný až do svého odchodu do Německa (1998). Zde působil po 16 let na Institutu pro hraniční oblasti psychologie ve Freiburgu i.Br., a poté jako samostatný konsultant a analytik biomedicínských dat.

V současnosti žije v malé vsi v údolí řeky Elz v jižním Německu a věnuje se převážně fotografické tvorbě a jiným soukromým zájmům.