Jiří Wackermann CZ DE EN

Úvodem

Životní dráha

Věda a výzkum

Umělecká tvorba

Kontakt

Jiří Wackermann se věnoval intensivně fotografické tvorbě v 70.letech a po téměř třicetileté pause se k ní opět vrátil. Zůstává nadále věrný klasické černobílé fotografii, pracuje s mechanickými kamerami na film středního formátu a osvědčenými fotochemickými postupy. Ve své práci neusiluje o "krásný obraz", nýbrž o zachycení momentů visuální fascinace, okamžiků setkání s obrazem "ve stavu zrodu". Jeho fotografické obrazy nemají nic ilustrovat nebo dokládat, nechtějí diváka k ničemu pohnout ani o ničem přesvědčovat – chtějí a mají být jen samy sebou, to jest: obrazy.

Vybrané ukázky

  • Výběr prací z posledních let
  • Jednotlivé obrazy ke stažení

Výstavy

  • Aktuální/minulé výstavy
  • Připravované výstavy
  • Doprovodné texty

Tisk a média

  • Odborný tisk a fora
  • Obecný tisk a média